Zvonenie - Obedy

Čas obedov jednotlivých tried na rok 2023/2024 bude čoskoro upresnený.