Elektronická triedna kniha

Elektronická triedna kniha
 Iné stránky, ktoré by Vám mohli pomôcť: Edupage návody | Triedna kniha  | Testovacie prostredie | Možnosť ďalšieho inovačného vzdelávania: 

Obsah prezentácie Stiahnuť

  • Učebné plány
  • Triedna kniha
  • Téma vyučovacej hodiny
  • Udalosti
  • Chýbajúci žiaci
  • Dochádzka
  • Ospravedlnenky
  • Známky

Video návody

Manuálne vkladanie učebného plánu
Import učebných plánov z Excelu
xlsx