Prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy v Devíne je potrebné podať osobne, poštou (Kremeľská 2, 84110 Bratislava) alebo emailom (sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk) najneskôr do: na rok 2024 bude upresnené.

Žiadosť na stiahnutie tu …