Základná škola a materská škôlka v Devíne, miesto plné zážitkov.

Naša základná škola a materská škôlka poskytuje medzinárodné vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Deň plný objavov a vedomostí!

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent prostredníctvom učenia sa hry.
 • Pripravenosť na čítanie
 • Veda a matematika
 • Cudzie jazyky
 • Hudba a umenie
 • Celodenné stravovanie
 • Školský klub
 • Krúžky
 • Všetky školské potreby
 • Vyučovanie je v súlade so štátnymi normami
 • Zameranie na predmety
 • Pracovné vyučovanie
 • Kreatívne športové hry.
 • Telocvičňa.
 • Vonkajšie športoviská.

Vzdelávanie hrou!

Rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hrových aktivít. Hry sú zamerané na rozvoj dieťaťa z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojný. Škola stavia deti do centra pozornosti a riadi sa ich záujmami a potrebami, pričom sa nám darí byť akademicky prísny a zároveň vychovávajúci.
Play Video

Programy, ktoré ponúkame

Teraz je čas investovať do vzdelania vášho dieťaťa. Niektoré z programov, ktoré ponúkame, zahŕňajú:

Školský klub detí

Každý deň napĺňame rôznorodými tvorivými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál. Aktivity sú nasledovné:

Zoznámte sa s naším tímom