Instagram

Základná a materská škola v Devíne

Nové číslo vydané 26.4.2024

Aktuality

Technické múzeum vo Viedni

Dňa 29.4.2024 žiaci 6. a 7. ročníka navštívili Technické múzeum vo Viedni. Múzeum ponúklo na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach množstvo interaktívnych exponátov

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Dňa 10.4.2024 sa dvaja naši výborní žiaci z 2.stupňa, zúčastnili na základe pozvania okresnou komisiou okresného kola matematickej Pytagoriády v okrese Bratislava III.

Okresné kolo matematickej olympiády 2024

Dňa 24.1. 2024 sa naši žiaci na základe výberu Okresnou komisiou matematickej olympiády, ktorá posudzovala výsledky domáceho kola, zúčastnili okresného kola tejto náročnej matematickej súťaže.

MATBOJ 2024

Dňa 15.marca 2024 sa po dlhšom období naša škola opäť zapojila do matematickej súťaže MATBOJ v Mlynskej doline

Pomôž mamičkám v núdzi

Naša škola sa zapojila v 11.týždni do charitatívneho projektu „ Pomôž mamičkám v núdzi“. Žiaci uchopili možnosť pomôcť a s odhodlaním predávali po škole srdiečka s pridaním levanduľového kvetu, ktoré vyrobili práve mamičky v núdzi.

Čitateľský oriešok 10

Naši šikovní žiaci z 2.C, 3.C, 3.B a 4.C sa zapojili do Čitateľského orieška 10, celoslovenskej súťaže pre žiakov 1.- 4. ročníka základných škôl.

Február 2024 v ŠKD

Vo februári v našom školskom klube deti opäť zažili množstvo zábavy a vzrušenia. Aktívne sa zapájali do rôznych aktivít a vytvárali si krásne spomienky.

Slovné druhy

Tretiaci sa zaujímavo prezentovali na vyučovacej hodine slovenského jazyka o slovných druhoch.

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojní. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísni a zároveň vychovávajúci.

Ponúkame

 • Rozšírenú výučbu anglického jazyka
 • Integrovanie anglického jazyka do vyučovacích predmetov metódou CLIL
 • Výučbu druhého cudzieho jazyka: nemecký /už od 1.ročníka /
 • Individuálny prístup k deťom
 • Láskavý prístup kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov
 • Pestrú záujmovú činnosť – KRÚŽKY: konverzácie v cudzom jazyku, šach, pohybové hry, futbal, tenis , floorball, gymnastika, enviro ….divadelný….geografický

Vybavenie

 • Odborná učebňa informatiky s 3D tlačiarňou
 • Odborná učebňa – DIELNE
 • Všetky triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou
 • Telocvičňa
 • Dve športové ihriská
 • Príroda ako areál školy
 • Jedáleň v budove školy

Školský klub detí

 • V čase od 7:00 do 17:00
 • Didaktické hry
 • Tvorivé dielne
 • Kurzy: korčuľovanie, lyžovanie, plávanie
 • Škola v prírode

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti Legrand Slovensko sro za podporu našej školskej nadácii, za príspevok vo výške 1700€, ktorý predstavuje 2% z dane. Tento rok (2024), ako aj v minulých rokoch, ste nám ukázali, že vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí je pre Vás dôležitý. Vaše darcovstvo nám umožňuje prinášať pozitívne zmeny v životoch našich žiakov a pomáha napredovať v ich aktivitách zlepšovaním podmienok pre ich realizáciu. Vaša podpora je pre nás cenná a veľmi si ju vážime.

Ďakujeme SZŠ Devín

„Súkromná základná a materská škola Kremeľská 2 Veľmi pekne Ďakuje pánovi Polákovi a spoločnosti Cleaning Services Solution s.r.o. za sponzoring v podobe profesionálneho vytepovania kobercov v triedach. Vážime si tento typ spolupráce a sme radi, že sa prispelo práve touto hygienickou formou k zlepšeniu prostredia pre naše/vaše deti.“

Ešte raz veľká vďaka. SZŠ a SMŠ Devín