Základná a materská škola v Devíne

insta

Aktuality

Greenpower Slovensko

Vybraní žiaci 6. ročníka, posilnení piatackým nováčikom, sa v mesiaci jún zúčastnili už tretieho ročníka celoročného projektu Greenpower Slovensko.

Koncoročný výlet 4.B

So žiakmi 4.B sme navštívili krásnu Skalicu. Počas posledného školského týždňa sme si precvičovali kreativitu a naše zručnosti.

Koncoročný výlet 2B, 2C

Naši druháci si posledný týždeň školy spestrili zaujímavými aktivitami. Počas uplynulých dní navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Koncoročný výlet 1C, 1B

Posledný školský týždeň bol bohatý na exkurzie a koncoročné školské výlety. 1.B a 1.C sa spolu vybrali na divadelné predstavenie do Radošinského naivného divadla.

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojní. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísni a zároveň vychovávajúci.

Učebné osnovy

 • Súlad so štátnymi normami
 • Cudzie jazyky
 • Pracovné vyučovanie
 • Veda a matematika

Všetko v jednom

 • Celodenné stravovanie
 • Školský klub
 • Krúžky
 • Všetky školské potreby

Aktívny pohyb

 • Kreatívne športové hry
 • Telocvičňa
 • Vonkajšie športoviská
 • Výlety

Poďakovanie

„Súkromná základná a materská škola Kremeľská 2 Veľmi pekne Ďakuje pánovi Polákovi a spoločnosti Cleaning Services Solution s.r.o. za sponzoring v podobe profesionálneho vytepovania kobercov v triedach. Vážime si tento typ spolupráce a sme radi, že sa prispelo práve touto hygienickou formou k zlepšeniu prostredia pre naše/vaše deti.“

Ešte raz…veľká Vďaka

Zriaďovatelia SZŠ a SMŠ