Základná a materská škola v Devíne

Dňa 14.4.2024 (nedeľa) v čase od 10:00 h do 14:00 h

Dňa 15.4.2024 (pondelok) v čase od 15:00 h do 18:00 h
Prihlášku je možné vypísať aj priamo v deň zápisu v škole.
EnST24

Aktuality

Pomôž mamičkám v núdzi

Naša škola sa zapojila v 11.týždni do charitatívneho projektu „ Pomôž mamičkám v núdzi“. Žiaci uchopili možnosť pomôcť a s odhodlaním predávali po škole srdiečka s pridaním levanduľového kvetu, ktoré vyrobili práve mamičky v núdzi.

Čitateľský oriešok 10

Naši šikovní žiaci z 2.C, 3.C, 3.B a 4.C sa zapojili do Čitateľského orieška 10, celoslovenskej súťaže pre žiakov 1.- 4. ročníka základných škôl.

Február 2024 v ŠKD

Vo februári v našom školskom klube deti opäť zažili množstvo zábavy a vzrušenia. Aktívne sa zapájali do rôznych aktivít a vytvárali si krásne spomienky.

Slovné druhy

Tretiaci sa zaujímavo prezentovali na vyučovacej hodine slovenského jazyka o slovných druhoch.

Karneval na našej škole

V čase fašiangov sa naša škola premenila na veselý karnevalový svet. V telocvični sme zorganizovali tradičný karneval, ktorý nás všetkých spolu pohltil farbami, smiechom a súťažami.

Január 2024 v ŠKD

V januári sme v našom školskom klube detí mali plné ruky práce. Deti sa zapájali do rôznych aktivít, bavili sa pri tvorbe a v 2.B aj svadbovali.

Všetkovedko

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl.

InTYMYta

Žiaci sa venovali rôznym témam, ako sú napríklad, puberta, kyberšikana a kyberbezpečie a základy súhlasu.

Šaliansky Maťko

Koncom januára sa v našej škole uskutočnila populárna súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

December 2023 v ŠKD

V decembri sa náš školský klub detí rozžiaril rôznymi zábavnými a tvorivými aktivitami. Deti sa stretli v príjemnej atmosfére a spoločne si užili predvianočný čas.

Krabice lásky 24-12-2023

Čas Vianoc nám už tradične prináša mnohé zbierky a akcie prostredníctvom, ktorých môžeme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojní. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísni a zároveň vychovávajúci.

Ponúkame

 • Rozšírenú výučbu anglického jazyka
 • Integrovanie anglického jazyka do vyučovacích predmetov metódou CLIL
 • Výučbu druhého cudzieho jazyka: nemecký /už od 1.ročníka /
 • Individuálny prístup k deťom
 • Láskavý prístup kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov
 • Pestrú záujmovú činnosť – KRÚŽKY: konverzácie v cudzom jazyku, šach, pohybové hry, futbal, tenis , floorball, gymnastika, enviro ….divadelný….geografický

Vybavenie

 • Odborná učebňa informatiky s 3D tlačiarňou
 • Odborná učebňa – DIELNE
 • Všetky triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou
 • Telocvičňa
 • Dve športové ihriská
 • Príroda ako areál školy
 • Jedáleň v budove školy

Školský klub detí

 • V čase od 7:00 do 17:00
 • Didaktické hry
 • Tvorivé dielne
 • Kurzy: korčuľovanie, lyžovanie, plávanie
 • Škola v prírode

Poďakovanie

Naše veľké Ďakujem by sme chceli adresovať aj pánovi Safonovovi, za poskytnutie čistiacich prostriedkov pre našu školu v Devíne. Vážime si túto pomoc o to viac, že pán Safonov nám ju poskytuje opakovane a bez akéhokoľvek nároku na odmenu. A pomôcť k čistote je vždy krásna pomoc 😊.

Ďakujeme SZŠ Devín

7.12.2023, deti z našej škôlky vystupovali na tradičnej vianočnej besiedke. Tento rok sa nám o priestory a úlohy hostiteľov postarali manželia Kaňoví, ktorým sa touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať.

Kolektív škôlky

„Súkromná základná a materská škola Kremeľská 2 Veľmi pekne Ďakuje pánovi Polákovi a spoločnosti Cleaning Services Solution s.r.o. za sponzoring v podobe profesionálneho vytepovania kobercov v triedach. Vážime si tento typ spolupráce a sme radi, že sa prispelo práve touto hygienickou formou k zlepšeniu prostredia pre naše/vaše deti.“

Ešte raz veľká vďaka. SZŠ a SMŠ Devín