Základná a materská škola v Devíne

Zápis do 1. ročníka

Podanie prihlášky do 30.3.2024

Jarné prázdniny

4. - 8. marca 2024

snezienka

Aktuality

Všetkovedko

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl.

InTYMYta

Žiaci sa venovali rôznym témam, ako sú napríklad, puberta, kyberšikana a kyberbezpečie a základy súhlasu.

Šaliansky Maťko

Koncom januára sa v našej škole uskutočnila populárna súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Krabice lásky 24-12-2023

Čas Vianoc nám už tradične prináša mnohé zbierky a akcie prostredníctvom, ktorých môžeme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia sa tento školský rok nečakane uskutočnila v telocvični dňa 14.12. 2023, čo umocnilo a spestrilo predvianočnú atmosféru v priestoroch našej školy.

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojní. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísni a zároveň vychovávajúci.

Ponúkame

 • Rozšírenú výučbu anglického jazyka
 • Integrovanie anglického jazyka do vyučovacích predmetov metódou CLIL
 • Výučbu druhého cudzieho jazyka: nemecký /už od 1.ročníka /
 • Individuálny prístup k deťom
 • Láskavý prístup kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľov
 • Pestrú záujmovú činnosť – KRÚŽKY: konverzácie v cudzom jazyku, šach, pohybové hry, futbal, tenis , floorball, gymnastika, enviro ….divadelný….geografický

Vybavenie

 • Odborná učebňa informatiky s 3D tlačiarňou
 • Odborná učebňa – DIELNE
 • Všetky triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou
 • Telocvičňa
 • Dve športové ihriská
 • Príroda ako areál školy
 • Jedáleň v budove školy

Školský klub detí

 • V čase od 7:00 do 17:00
 • Didaktické hry
 • Tvorivé dielne
 • Kurzy: korčuľovanie, lyžovanie, plávanie
 • Škola v prírode

Poďakovanie

Naše veľké Ďakujem by sme chceli adresovať aj pánovi Safonovovi, za poskytnutie čistiacich prostriedkov pre našu školu v Devíne. Vážime si túto pomoc o to viac, že pán Safonov nám ju poskytuje opakovane a bez akéhokoľvek nároku na odmenu. A pomôcť k čistote je vždy krásna pomoc 😊.

Ďakujeme SZŠ Devín

7.12.2023, deti z našej škôlky vystupovali na tradičnej vianočnej besiedke. Tento rok sa nám o priestory a úlohy hostiteľov postarali manželia Kaňoví, ktorým sa touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať.

Kolektív škôlky

„Súkromná základná a materská škola Kremeľská 2 Veľmi pekne Ďakuje pánovi Polákovi a spoločnosti Cleaning Services Solution s.r.o. za sponzoring v podobe profesionálneho vytepovania kobercov v triedach. Vážime si tento typ spolupráce a sme radi, že sa prispelo práve touto hygienickou formou k zlepšeniu prostredia pre naše/vaše deti.“

Ešte raz veľká vďaka. SZŠ a SMŠ Devín