Základná a materská škola v Devíne

Vianočná akadémia

Súkromná základná škola pozýva všetkých rodičov a priateľov školy na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2022 o 16:00 v DK Devín Rytierska 2. Tešíme sa na Vás.

Zriaďovatelia školy a pedagogický zbor z Devína

devin_veza

Pripravujeme

Prípravný kurz na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka

Od 21.11. do 31.3.2023
Cena kurzu: 90 €
Termín: 8.B utorok od 13.45-14.30 hod., 8.C piatok od 13.45-14.30 hod., 8.D piatok od 13.45-14.30 hod. Poplatok je potrebné uhradiť pred nástupom na kurz na sekretariáte školy, alebo vyučujúcej SJL. Bližšie informácie na tel: 0911848889 , mail : sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk alebo môžete kontaktovať priamo pani učiteľky: Škantárová Eva eva.skantarova18@gmail.com a Olejníková Barbora olejnikova.baska@gmail.com.

Deň otvorených dverí

1.2.2023 od 8.00 hod. – 15.00 hod.
Deň otvorených dverí je zameraný na podrobnejšie poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na našej škole vo všetkých študijných a učebných odboroch, o bilingválnom vzdelávaní, o podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ročníka. Počas Dňa otvorených dverí si môžete pozrieť otvorené hodiny na teoretickom a praktickom vyučovaní, využiť možnosť osobnej komunikácie s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy.
Srdečne ste všetci vítaní a tešíme sa na Vašu účasť.

Zápis do 1. ročníka

16.4.2023 od 9.00 hod. – 12.00 hod.
17.4.2023 od 14.00 hod. – 17.00 hod.
Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 šesť rokov. Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

Aktuality

GreenPower

Dňa 6.11.2022 sa žiaci 6.D zúčastnili úvodného stretnutia vzdelávacieho projektu Greenpower. Projekt pomáha odomknúť potenciál a vzbudiť nadšenie pre vedu,...

Halloween 2022

V deň pred jesennými prázdninami na našej škole v Devíne bolo naozaj strašidelne. Zavítali k nám rôzne strašidielka, no napriek tomu sa chodbami ozýval smiech.

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojný. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísny a zároveň vychovávajúci.

Učebné osnovy

 • Súlad so štátnymi normami
 • Cudzie jazyky
 • Pracovné vyučovanie
 • Veda a matematika

Všetko v jednom

 • Celodenné stravovanie
 • Školský klub
 • Krúžky
 • Všetky školské potreby

Aktívny pohyb

 • Kreatívne športové hry
 • Telocvičňa
 • Vonkajšie športoviská
 • Výlety