Základná a materská škola v Devíne

class-gallery-2
Zápis do 1. ročníka

16.4.2023 od 12.00 hod. – 16.00 hod.
17.4.2023 od 14.00 hod. – 17.00 hod.
K zápisu je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa.
Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 šesť rokov. Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

Milí rodičia, zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. Súťaž bude prebiehať 27.04.2023. V prípade záujmu prosíme o prihlásenie a zaplatenie štartovného vo výške 6,50 € pani učiteľke AJ najneskôr do 4.04.2023.

Viac informácii tu …

Aktuality

Čitateľský oriešok

Každoročne sa zapájame do literárno-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok organizovanej spoločnosťou Raabe a nie je tomu inak aj tento školský rok 2022/23.

Školský klub detí – február 2023

Keďže február je posledným zimným mesiacom, v prváckom oddelení si vyrábali ľadových medveďov, tučniakov a ,,zohriali “ sa pri šálke čajíku, či dobrej horúcej čokolády.

Karneval

Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a karnevalom. Nebolo tomu inak ani u nás v škole.

Korčuľovanie

Od 6.2. do 17.2.2023 si deti z MŠ formovali pozitívny vzťah k športu a korčuľovaniu v Hockey House. Každý tréning sa začal rozcvičkou formou zábavných...

Matematika MŠ

Dnes sa deti venovali počítaniu prostredníctvom obľúbenej hry „Človeče, nehnevaj sa!“ v triede Sovičky. A že nám to išlo. Vyhral červený tím.

Vtáčia búdka

Naši predškoláci sa postarali o vtáčiky v zime. Najskôr vyrobili búdku a následne pripravili vtáčí puding.

ETV – Zdravá výživa

Žiaci piateho a šiesteho ročníka pripravovali na hodine etickej výchovy v rámci zdravej výživy zdravé ovocné a zeleninové šaláty

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojní. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísni a zároveň vychovávajúci.

Učebné osnovy

 • Súlad so štátnymi normami
 • Cudzie jazyky
 • Pracovné vyučovanie
 • Veda a matematika

Všetko v jednom

 • Celodenné stravovanie
 • Školský klub
 • Krúžky
 • Všetky školské potreby

Aktívny pohyb

 • Kreatívne športové hry
 • Telocvičňa
 • Vonkajšie športoviská
 • Výlety