Základná a materská škola v Devíne

insta

Aktuality

iBobor 2023

Začiatkom novembra prebiehala súťaž iBobor aj na našej škole. Žiaci z celého Slovenska boli rozdelení do kategórií podľa ročníkov.

Blue-bot

Projekt Erasmus+ priniesol okrem virtuálnej reality, 3D tlače, programovateľných vláčikov aj robotov s názvom Blue-bot.

Beseda so spisovateľkou

Dňa 27. 10. 2023 prijala pozvanie na besedu s prvákmi a druhákmi v našej škole spisovateľka Jaroslava Šulejová.

SJL olympiáda

Minulý týždeň sa naši ôsmaci zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka, v ktorej si zmerali vedomosti s ostatnými žiakmi ôsmych ročníkoch.

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojní. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísni a zároveň vychovávajúci.

Učebné osnovy

 • Súlad so štátnymi normami
 • Cudzie jazyky
 • Pracovné vyučovanie
 • Veda a matematika

Všetko v jednom

 • Celodenné stravovanie
 • Školský klub
 • Krúžky
 • Všetky školské potreby

Aktívny pohyb

 • Kreatívne športové hry
 • Telocvičňa
 • Vonkajšie športoviská
 • Výlety

Poďakovanie

„Súkromná základná a materská škola Kremeľská 2 Veľmi pekne Ďakuje pánovi Polákovi a spoločnosti Cleaning Services Solution s.r.o. za sponzoring v podobe profesionálneho vytepovania kobercov v triedach. Vážime si tento typ spolupráce a sme radi, že sa prispelo práve touto hygienickou formou k zlepšeniu prostredia pre naše/vaše deti.“

Ešte raz veľká vďaka. SZŠ a SMŠ Devín

Naše veľké Ďakujem by sme chceli adresovať aj pánovi Safonovovi, za poskytnutie čistiacich prostriedkov pre našu školu v Devíne. Vážime si túto pomoc o to viac, že pán Safonov nám ju poskytuje opakovane a bez akéhokoľvek nároku na odmenu. A pomôcť k čistote je vždy krásna pomoc 😊.

Ďakujeme SZŠ Devín