Základná a materská škola v Devíne

Hlasujte za čerstvé ovocie pre deti

Sme zaregistrovaná škola v projekte „Čerstvé hlavičky“. Nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny u našich najmenších je dlhodobo pozorovaným javom a my veríme, že s našou podporou a vaším odhodlaním môžeme prispieť k zlepšeniu. Od 20.4. 2023 začína na webstránke www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31.5.2023. Z hlasovanie vzíde 75 základných škôl a 75 materských škôl, ktorým budeme od 09/2023 poskytovať 1x/týždenne čerstvé ovocie alebo zeleninu. Každý, kto chce hlasovať, sa musí pri prvom raze na webstránke zaregistrovať. Následne sa budete už len prihlasovať, hlasovať je možné každý deň 1x.

Aktuality

Gymnastika MŠ

Dnes sme s deťmi nastúpili na 1. hodinu gymnastickej prípravy v športovej hale Hangár.

Englishstar

Milí rodičia, zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR, ktorá prebehla 27.04.2023.

Filmová hudba

20.4.2023 7.A ZŠ (Česká) a 7.B ZŠ (Devín) navštívili Slovenskú filharmóniu pri príležitosti koncertu verejnej generálky filmovej hudby.

Deň Zeme Siedmaci pre štvrtákov

Žiaci 7.B triedy, ktorí navštevujú chemický krúžok, uskutočnili workshop/seminár pre žiakov 4.B, ktorý sa konal 18.4. 2023 v rámci tematického vyučovania pri príležitosti Dňa Zeme.

O nás

Naša základná a materská škola poskytuje vzdelávanie v bilingválnom prostredí. Pomáhame rodinám vychovať úžasné deti. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si stretnutie. Rýchlo pochopíte, prečo nám rodiny dôverujú a zveria nám svoje deti.

Učenie je zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa využitím hier a hravých aktivít z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených Štátnym vzdelávacím programom. Každý deň napĺňame rôznorodými aktivitami, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať ich potenciál.

Pomáhame deťom rozvíjať sa, študovať, učiť sa jazyky, rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, demonštrovať ich talent. S našimi doterajšími skúsenosťami môžete byť spokojní. Škola stavia deti do stredu pozornosti a radí ich záujmy a potreby na prvé miesto, pričom sa nám darí byť akademicky prísni a zároveň vychovávajúci.

Učebné osnovy

 • Súlad so štátnymi normami
 • Cudzie jazyky
 • Pracovné vyučovanie
 • Veda a matematika

Všetko v jednom

 • Celodenné stravovanie
 • Školský klub
 • Krúžky
 • Všetky školské potreby

Aktívny pohyb

 • Kreatívne športové hry
 • Telocvičňa
 • Vonkajšie športoviská
 • Výlety